Сандвик България ЕООД

www.sandvik.com

SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGIES  е направление в групата Сандвик, специализирано в производството на машини, инструменти и консумативи за минната промишленост, гражданското и пътно строителство и изграждането на тунели.

SMR осъществява търговия, обслужване, консултации и обучение по експлоатацията и поддръжката на място, както и следпродажбена поддръжка. Сандвик е лидер в сферите, в които оперира, с над 130 години история и присъства повече от 30 години на Българския пазар.

Сандвик България ЕООД