SAP

https://www.sap.com/bulgaria/about.html?infl=cd88c3b3-9a06-453b-a399-7c0712834cae
SAP работи с над 437 000 клиенти в над 180 страни, повече от 98 600 служители от 140 различни националности, и има над 50-годишна история. Като лидер на пазара на бизнес софтуер, SAP е в центъра на съвременната технологична революция. 

Развойните центрове на SAP са разположени във високотехнологични клъстери в целия свят и отразяват културата на иновации и разнообразие в SAP. Като един от 19 развойни центъра в 16 страни по света, центърът за софтуерна разработка на SAP в София е ключово подразделения на SAP SE. 

SAP Labs България
Създаден преди 22 години, развойният център на SAP в София, SAP Labs България, е едно от ключовите центрове за SAP SE. Компанията работи в областта на софтуерната разработка и по последните SAP In-memory и облачни технологии. В момента в развойния център работят повече от 1350 професионалисти, като над 75% от екипите работят по cloud теми. Компанията има ключова роля в дефинирането и разработването на облачната платформа на SAP – SAP Cloud Platform.

SAP Labs България е един от лидерите в прилагането на Lean философия и гъвкави (agile) методологии при създаването на софтуер в България. Компанията е предпочитан работодател в ИТ сектора, носител на редица награди за Най-добър работодател през годините. Компанията е сред „Най-добрите работодатели в България“ според Aon Hewitt през 2006, 2008, 2012, 2014 и 2017 г.

SAP

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок