Schiessl - Шисел България ООД

http://www.schiessl.bg/bg

Шисел България e водеща Европейска компания в областта на хладилната техника и рекуперацията на отпадна топлина.

  • 90 години опит и стабилен растеж на пазара;
  • Над 30 000 стандартни и нестандартни продукти;
  • Производствена база в София, Варна и Плевен.

Проектира и изгражда:

  • Хладилни и термопомпени агрегати в съответствие с най-новите достижения в областта на хладилната техника;
  • Електронни управления и мониторингови системи за хладилни и климатични системи.

Schiessl - Шисел България ООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок