Шишеджам България

https://www.sisecam.com.tr/bg/

Шишеджам e една от най-утвърдените индустриални организации в световен мащаб, тя е истински глобален играч със своя износ до 150 страни и операции в 14 страни. Шишеджам оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост с общо 43 завода – 16 местни и 27 в чужбина – с над 23 000 служители. В България фирмата е учредена през 2003г., с работещи 3 завода – „Тракия Глас България“ ЕАД – Завод за плоско стъкло, „Пашабахче България“ ЕАД – Завод за производство на домакинско стъкло и „Шишеджам Аутомотив България“ – Завод за автомобилно и обработено стъкло.