СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ ЕООД

http://cbenconsult.com/

Фирмата се занимава с изготвяне на инвестиционни проекти в областта на строителството. Специализиране е в изготвянето на проектна документация по части Отопление, вентилация и климатизация (ОВК), Енергийна ефективност, Електро

СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок