СИГМА-ИС АД

Сигма-ИС АД, гр. Перник е част от Виохалко Груп холдинг.

Основната дейност на Сигма-ИС АД е проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции, ремонт и възстановяване на електрооборудване, ремонтно-възстановителни дейности в металургията, поддръжка и ремонт на мостови кранове.