Начало > Регистрирани работодатели > Синергон Енерджи ЕООД / Synergon Energy

Синергон Енерджи ЕООД / Synergon Energy

http://www.synergonenergy.bg/za-sinergon-enerdzhi

„Синергон Енерджи” ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия на Свободния пазар и координатор на балансираща група. Дружеството се занимава с търговия с електрическа енергия, енергиен мениджмънт, оперативно планиране, координиране и управление на енергийни системи.

„Синергон Енерджи” ЕООД е дъщерно дружество и част от структура на „Синергон Холдинг” АД. С дългогодишен опит в сферата на търговията с енергийни продукти „Синергон Холдинг” АД е едно от водещите имена в бранша.

Нашата политика е да залагаме на конкурентни условия, качествено обслужване и допълнителните услуги, които предоставяме на нашите клиенти, в името на устойчив и стабилен растеж.

Синергон Енерджи ЕООД / Synergon Energy

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок