Сиском Инженеринг ЕАД

www.syscom.bg

„Сиском Инженеринг“ ЕАД е българска бързоразвиваща се компания, която предлага и внедрява широка гама високотехнологични  телекомуникационни  и инфраструктурни  решения  за  развитието  на бизнеса на своите партньори. Ние сме доказали своя професионализъм в системната интеграция  – от разработка на решения,  изграждане  и  въвеждане  в  експлоатация,  до  управление  и  поддръжка  на интелигентни инфраструктурни системи. Компанията  разполага  с  екип,  материална  база  и  ноу-хау  за осъществяването  на  различни  поръчки  в  областта  на  телекомуникациите,  градския транспорт,  обезпечаване  на  достъпа  и  сигурността  в  корпоративни  и  частни  обекти, ел. инсталации, осветление, транспортна  инфраструктура,  разработване  на  IT  решения,  трафик  анализ,  GPS  системи, интелигентно SMS паркиране, изграждане и оптимизиране на светофарни системи и редица други дейности.

Сиском Инженеринг ЕАД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок