Stomana Industry - Стомана Индъстри АД

http://www.stomana.bg/online/home.aspx?langid=1&code=home

Стомана Индъстри е водещ производител на стомана и стоманени изделия в България. Произвежда полуготови продукти и валцувани стоманени изделия,  специални марки стомана, целящи да покрият високите изисквания на автомобилната индустрия и машиностроенето 80% от които са предназначени за външния пазар. Понастоящем, като частна компания, с  над 64-годишно наследство, „Стомана Индъстри“АД се превръща в един от европейските лидери в производството и търговията с висококачествени продукти.

ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

От 2010 година насам в предпиятието са вложени над 60 млн. евро капитални инвестиции. С тях се осъществиха много проекти.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Като резултат от дългогодишните инвестиции и подобрения не закъсняват и добрите финансови резултати на компанията. - 2016 г. бе най-добрата година от кризата насам, този тренд се запазва  и през 2017 г.

От 2014 до момента основните заплатите в предриятието са се увеличили средно с около 12% и е интегрирана бонусна система, програма за обучение и менторство и препоръчан служител.

Stomana Industry - Стомана Индъстри АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок