Начало > Регистрирани работодатели > Съвет на жените в бизнеса в България

Съвет на жените в бизнеса в България

http://womeninbusiness.bg/

“Съветът на жените в бизнеса в България” е създаден след националната конференция през януари 2012 г. – „Жените – нежната сила на бизнеса”, организирана от сп. Мениджър. „Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято цел е  да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции; да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България и да подпомага младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

Съвет на жените в бизнеса в България

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок