Telelink - Телелинк ЕАД

https://www.telelink.com/

Телелинк, като водещ доставчик на разнообразни решения и услуги в ИКТ сектора в България, разделя своята дейност в три основни бизнес направления: Мрежова инфраструктура, Системна интеграция и Сигурност и автоматизация.

Telelink - Телелинк ЕАД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок