Теленор България ЕАД

https://www.telenor.bg/

Tеленор е водеща телекомуникационна компания с над 3 милиона клиенти в България. Ние знаем, че светът винаги е в движение, което променя начина, по които общуваме, работим и живеем.

В Теленор вярваме, че нещата, които правим могат и трябва да стават по-хубави, по-достъпни и още по-добри всеки ден. Затова ние предлагаме на нашите клиенти по-добра мрежа всеки ден, дигитални и телекомуникационни услуги от ново поколение и индивидуален подход.

Теленор България ЕАД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок