Телепоинт

https://telepoint.bg/

Телепоинт е компания, оперираща TIER3 Дейта Центрове и осигуряваща висококачествени услуги в различни географски локации. Нашите над 10 години опит, Системата за управление на качеството ISO 9001:2015, Системата за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013 и сертификатът за сигурност на информацията при съхранение и работа с данни за банкови карти (PCI DSS) ни дават увереността, че сме Вашият най-добър и надежден доставчик на колокационни услуги.

Телепоинт

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок