Удуърд България ЕООД / Woodward

www.woodward.com

Woodward is a multinational company with leading edge technology, headquartered in Fort Collins, CO - USA. We are an independent designer, manufacturer, and service provider of energy control and optimization solutions for commercial and military aircraft, turbines, reciprocating engines, and electrical power system equipment. Global customers in the aerospace, power and process industries, and transportation markets rely on Woodward technology to make their equipment more efficient and reliable minimizing environmental impact. 

Woodward е мултинационална компания с водеща технология, със седалище във Форт Колинс, Колорадо, САЩ. Ние сме независим дизайнер, производител и доставчик на услуги за контрол на енергията и оптимизиране на решения за търговска и военна авиация, турбини, бутални двигатели, и оборудване за електроенергия. Международни клиенти в авиацията, електроенергията и процесните индустрии, както и транспортните пазари разчитат на Woodward технологията да направи тяхното оборудването по-ефективно и надеждно като минимизира въздействието върху околната среда.

Удуърд България ЕООД / Woodward