Улично осветление ЕАД

www.ulichnoosvetlenie.com

* Дружество с дългогодишен опит за проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, диагностика  на улично осветление.

* Изграждане на енергоефективни системи за външно и вътрешно, тунелно, архитектурно-художествено, сигнално и рекламно осветление.

Улично осветление ЕАД