Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД

https://vjf.bg/

Ние сме  "Ви Джи Еф Инженеринг"! Фирма с над 25-години опит на едни от знаковите за България строителни обекти в инфраструктурното и високо строителство. Благодарение на този опит изградихме екип от специалисти, собствено ноу-хау и въведохме модерни строителни решения за:

  • Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви;
  • Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
  • Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
  • Ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие.

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок