Ви Ес Джи България ЕООД

https://vsgbg.com/bg/home/

VSG Bulgaria е продуктова софтуерна компания, която разработва съвременни решения за управление на корпоративно кредитиране, портфолио мениджмънт, асесмънт на риска и цялостна организация на кредитния процес. Нашата най-голяма ценност не са продуктите, а екипът ни.

Ви Ес Джи България ЕООД