Правилник за дейността и правила за извършване на услуги на ЦКВ