Административен координатор с немски език

Постоянна работа @Електрисити ЕООД в Електротехника и електротехнологии Работа по имейл
 • Сподели:

Подробности за работата

 • ID на работа 8789
 • Кариерно ниво Други
 • Опит По-малко от 1 година
 • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

„Електрисити“ ЕООД, основана през 2009 г., е една от водещите компании в строителния сектор в България. Екипът наброява около 250 служителя. От 2016 г. Електрисити развива международна дейност и изпълнява проекти за електроинсталации в Германия (провинция Хесен).

За екипа ни в гр. София, който работи по реализацията на проектите ни в Германия, търсим нов колега:

Административен координатор с немски език

Отговорности:

Участие във всички етапи на реализация на текущите проекти в Германия, които са свързани с административни дейности, включително:

 • Писмена и устна комуникация с германски и български бизнес партньори, вкл. водене на бизнес кореспонденция (e-mail, телефонни разговори, официални писма).
 • Идентифициране на нови доставчици и подизпълнители за проектните нужди и развиване на бизнес отношенията с тях – напр. изпращане на запитвания с цел получаване на оферти, договаряне, следене на поетите ангажименти относно срокове, плащания и др.;
 • Логистична организация на транспорта на стоки в посока Германия и обратно – изпращане на запитвания към транспортни фирми и избор на спедитор, комплектоване на логистичната документация след приключване на доставката (фактури, ЧМР, протоколи), работа със складов софтуер;
 • Писмен превод на проектни документи, включително техническа документация;
 • Участие в работни срещи с германски контрагенти, вкл. устен превод;
 • Изготвяне на документи, касаещи командироване на български персонал в Германия, вкл. комуникация с релевантните институции в България и Германия (напр. немска здравна каса, финансова служба);
 • Поддържане на изрядни документални досиета на командирования в Германия персонал;
 • Изготвяне и актуализиране на фирмени презентации и други видове представяния;

Изисквания към кандидатите:

 • Отлично владеене на немски език;
 • Завършено висше образование или студент последен/предпоследен курс;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Професионален опит в административни/офис дейности;
 • Висока степен на инициативност и самостоятелност;
 • Аналитичен и структуриран стил на работа.

Ние предлагаме:

 • Отговорна и дългосрочна позиция в развиваща се компания;
 • Динамична работна среда с интензивна ежедневна комуникация;
 • Работа в дружелюбен, сплотен и сработен екип;
 • Обучение при започване на работата;
 • Конкурентни условия на труд и мотивиращо заплащане.

Работно място:               в офиса на компанията на адрес ул. Босилек №5

 

Прикачени файлове

Необходими умения

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content
gaziantep escort bayan gaziantep escort suriyeli escort rus escort gaziantep rus escort gaziantep escort türbanlı escort Rus escort erotik film izle seks hikayeleri karataş escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort seks hikayeleri yavuzeli escort şehitkamil escort şahinbey escort oğuzeli escort nurdağı escort nizip escort karkamış escort islahiye escort araban escort gaziantep rus escort gaziantep rus escort mersin escort suriyeli escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep travesti gaziantep escort gaziantep escort escort bayan gaziantep swinger gaziantep lezbiyen gaziantep swinger gaziantep gay