Монтажник на ел. компоненти

Постоянна работа @„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД в Електроника
  • жк. Дружба 2, ул. Обиколна №111, 1582 Вижте на картата
  • Дата на публикуване : февруари 7, 2024
  • Кандидаствай преди : февруари 22, 2024
  • 0 Приложение(я)
  • Преглед(и) 81
Работа по имейл
  • Сподели:

Подробности за работата

  • ID на работа 16293
  • Кариерно ниво Други
  • Опит Без опит
  • Квалификации Бакалавърска степен

Описание на работата

Интернешънъл Пауър Съплай е българска компания с над 30 годишен опит в разработването и производството на високотехнологични захранващи системи. IPS предлага цялостни инженерингови решения за електрозахранване от конвенционални и ВЕИ енергоизточници със съхранение на енергия. Нашите продукти могат да бъдат открити в над 60 страни на всичките седем континента. Продуктите на IPS имат приложения в автономното електрифициране на домакинства и индустрии, както и в критичната инфраструктура на секторите “Телекомуникации”, “Отбрана”, ЖП транспорт, интеграция на ВЕИ системи за съхранение на енергията за мрежов баланс и интеграция на ВЕИ за целите на декарбонизация за сектор “Нефто- и газодобив”.
Във връзка с разширяване дейността на IPS, търсим да назначим мотивирани специалисти с желание за личностно и професионално развитие, както и добиване на нови знания и умения в сектора, които да се присъединят към нашия екип на длъжност „Монтажник на ел. компоненти“.
Изисквания към кандидата:
– Познания в областта на електрониката/електротехниката/механиката;
– Техническо образование/квалификация (Техническо училище, колеж или университет)
– Работа с внимание към детайлите;
– Готовност и желание за развитие в сектор „Енергетика“;
– Добри комуникативни умения;
– Умения за работа в екип;
– Отговорност към работните процеси и качеството на работа;
– Английски език – ниво В2 ще се счита за предимство;
Ние предлагаме:
– Постоянна работа на пълен работен ден, с възможност за съвместяване с учебната дейност в университета;
– Конкурентно и сигурно заплащане;
– Допълнително здравно осигуряване;
– Карти за отстъпки в търговски обекти за диоптрични, слънчеви очила и други;
– Възможност за развитие на професионални умения и трупане на опит в сектор „Енергетика“;
– Фирмени обучения и разработване на индивидуален план за развитие на всеки служител;
– Удобна локация за паркиране и в голяма близост до метростанция Дружба 2;
– Програма „Препоръчай приятел“
Адрес месторабота: гр. София, ж.к. Дружба 2;
За да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография и снимка на посочения имейл адрес:
Само одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Други работни места, които може да харесате

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content