Инженер КИП и А

Neochim - Неохим АД

Neochim - Неохим АД

„Неохим” АД е акционерно дружество, създадено през юли 1997г. със седалище в Димитровград и е наследник на първия химически завод в България.

„Неохим” АД е водеща компания в производството на неорганични химически продукти и минерални торове. Член на европейската асоциация на торопроизводителите (EFMA) и на Международната асоциация на торовата индустрия (IFA).

ID
1570
Валидност на обявата
04.05.2020 - 04.06.2020
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
Димитровград
Описание
  • Отговаря за автоматизираните машини и съоръжения в производството чрез дейности по настройка, текуща поддръжка, планова профилактика и аварийни ремонти на системи за вибромониторинг и системи за автоматично регулиране на технологичните процеси;
  • Работи с прибори за измерване на температура и налягане, измерване на разход и разлика в налягане, измерване на ниво;
  •  Организира изпълнението и отчитането на поръчки за ремонт и поддръжка от цехове и подразделения на „Неохим” АД;
  • Участва в проектирането и внедряването на по-ефикасни методи за експлоатация на оборудването и концепции за автоматизация на отделни процеси и на цялото производство, с цел оптимизиране на разходите и повишаване производителността на машините;
Изисквания
  • Висше техническо образование - Електротехника, електроника и автоматика;
  • Професионален опит на сходна позиция – 3 години;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо
Подходяща за специалности
  • Електротехнически Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Експерти | Специалисти
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
Милена Тодева
mtodeva@neochim.bg
039165693; 039165878
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация