Инженер, механик

Neochim - Неохим АД

Neochim - Неохим АД

„Неохим” АД е акционерно дружество, създадено през юли 1997г. със седалище в Димитровград и е наследник на първия химически завод в България.

„Неохим” АД е водеща компания в производството на неорганични химически продукти и минерални торове. Член на европейската асоциация на торопроизводителите (EFMA) и на Международната асоциация на торовата индустрия (IFA).

ID
1572
Валидност на обявата
04.05.2020 - 04.06.2020
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
Димитровград
Описание
  • Организира, ръководи, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на дейностите по поддържане и ремонт на повереното му механично оборудване;
  • Разработва методики и линейни графици за ремонт, съгласно техническата документация;
  •  Контролира и отговаря за ремонтните и монтажни дейности, изпълнявани по проекти и предписания на контролни органи и попълва формулярите съгласно "Техническите условия за ремонт".
Изисквания
  • Висше техническо образование –Машинно  инженерство;
  • Професионален опит на сходна позиция – 3 години;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо.
Подходяща за специалности
  • Машинно-Технологичен Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Експерти | Специалисти
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
Милена Тодева
mtodeva@neochim.bg
039165693;039165878
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация