Начало > Стажантски позиции > Стажант в направление Енергии и регенерация на химикали

Стажант в направление Енергии и регенерация на химикали

Mondi Group - Монди Стамболийски ЕАД, гр. Стамболийски

Mondi Group - Монди Стамболийски ЕАД, гр. Стамболийски

Присъединете се към Монди и разгърнете своя истински потенциал в нашата международна група за производство на хартия и опаковки, в която работят 25.700 колеги в 30 страни по цял свят. Основните производствени мощности на Монди са разположени в Европа, Русия, Северна и Южна Америка и Южна Африка.

ID
2071
Валидност на обявата
09.02.2018 - 30.04.2018
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
Стамболийски
Описание

Индивидуалната стажантска програма на “Монди Стамболийски” ЕАД дава възможност на млади и мотивирани хора да придобият практически умения и професионална увереност, да проверят своята мотивация, интереси и цели по отношение на областта, която са избрали за своя професионална реализация, да се докоснат до съвременни практики, да се запознаят с фирмената дейност и организационната култура на една международна бързоразвиваща се група.

Монди Стамболийски ЕАД е част от интегриран бизнес модел – от суровината до крайния продукт - хартия и опаковки, който създава синергии по цялата верига за доставка. Предприятието е напълно интегрирано целулозно-хартиено производство.

Ако Вие изучавате една от следните специалности:

 • Топлоенергетика;
 • Ядрена енергетика;
 • Топлотехника;
 • Електротехника;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Екология;
 • Химично инженерство;
 • Химия.
Изисквания

Ако Вие:

 • сте студент след трети курс от техническа специалност, посочена по-горе;
 • владеете добре английски език;
 • имате задълбочени теоретични познания по специалността;
 • притежавате много добра компютърна грамотност;
 • сте мотивирани да учите и развивате своите знания, умения и потенциал.

И ако имате желание:

 • да се запознаете на практика с бизнеса;
 • да учите от най-добрите професионалисти в производствения и енергийния бранш;
 • да придобиете ценни знания в областта на производството, енергетиката и икономиката;
 • да се докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа.

Свържете се с нас!
Изпратете CV и мотивационно писмо, в което ни разкажете защо искате да станете част от стажантската ни програма до 30 април 2018 г.

Продължителност на стажа: 2 месеца.

Мястото на провеждане на стажа: «Монди Стамболийски» ЕАД, гр. Стамболийски.

На най-добре представилите се стажанти се предлага възможност за работа в компанията!

Подходяща за специалности
 • Факултет Автоматика
 • Електротехнически Факултет
 • Енергомашиностроителен Факултет
 • Машиностроителен Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация