Начало > Стажантски позиции > ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2019 - ОСЪМ АД, гр. Ловеч

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2019 - ОСЪМ АД, гр. Ловеч

Metal Technology Group - ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ – АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД

Metal Technology Group - ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ – АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД

Метал Технолоджи Груп АД обединява водещи български заводи, специализирани в производството на отливки от алуминий, чугун и стомана. Компанията е експортно ориентирана, като над 90% от продукцията на заводите е предназначена за износ.  Наши клиенти са големи европейски компании от различни индустрии като: Siemens, ABB, Alstom Power, Hyundai Heavy Industries, Honeywell, Voestalpine RailPro, Wienerberger и др. 

Развитието на Метал Технолоджи Груп Ад е резултат от срещата на опита с новите идеи. В нашите Екипи си сътрудничат доказаният професионализъм  с новаторството и ентусиазма на младите специалисти. Наша основна цел е да даваме възможност на хора с идеи и желание за работа  да се развиват и допринасят за успехите ни.

Повече за Метал Технолоджи Груп АД на www.mtgbg.com

ID
2154
Валидност на обявата
15.02.2019 - 31.05.2019
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
Ловеч
Описание

През 2019г. търсим стажанти за следните позиции и производствени звена в заводa ни ОСЪМ АД, локиран в гр. Ловеч

Конструктор на детайли в отдел Конструктивно-технологичен

Основни задължения на стажанта:

 • Изучава софтуера за проектиране CAD/CAM  NX12;
 • Изучава правилата и стандартите за оформяне на конструктивна документация;
 • Изготвя 3D и 2D чертежи на отливка;
 • Конструира моделно-сърцева екипировка;
 • Участва при провеждане на пробни серии на отливки;
 • Участва при оразмеряване на пробни отливки.

Технолог по леенето на метала в цех Формовъчно-леярен           

Основни задължения на стажанта:

 • Изучава съоръженията за топене и разливане на течен метал;
 • Изучава технологичните, механични и физични свойства на металите;
 • Определя необходимия химичен състав на метала за осигуряване на механичните свойства на съответната марка чугун;
 • Изготвя шихтови карти за зареждане на пещите за осигуряване на необходимия химичен състав;
 • Предписва количествата на добавъчните материали за корекция на химическия състав;
 • Предписва необходимата температура на метала в пещта, както и в разливната кофа с цел осигуряване на годни отливки;
 • Осъществява контрол на времето за заливане и температурата на метала при заливането на формите.

Технолог механообработка в цех Механообработка

Основни задължения на стажанта:

 • Изучава машините и съоръженията в цеха за механообработка;
 • Изготвя технологични карти за обработка на отливки;
 • Изготвя карти за контрол на размерите в процеса на обработка и за краен контрол;
 • Изготвя технологични задания за приспособления и инструменти за механична обработка;
 • Участва при настройка на машините и измерване на детайлите след механичната обработка.

Технолог по измерванията в цех Механообработка

Основни задължения на стажанта:

 • Изучава различни методи на измерване, включително 3D сканиране; 3D измервания на трикоординатни измервателни машини и 3D принтиране;
 • Изучава трикоординатната машина за измерване, както и класически средства за измерване;
 • Изготвя програми за измерване на трикоординатната машина за конкретни детайли;
 • Участва в измерването на механично обработени детайли;
 • Разработва приспособления за измерване.

Индустриален инженер

Основни задължения на стажанта:

 • Изучава машините и съоръженията в завод Осъм;
 • Наблюдава  работата на машините в производството;
 • Контролира спазването на техническата документация;
 • Разработване и изпълнение на проекти, свързани с подобряване качеството на производствения процес и неговата ефективност;
 • Разработване на проекти, свързани с модернизацията и реконструкцията на машини и съоръжения.
Изисквания

Ние предлагаме:

 • Платен стаж в периода юни-септември 2019 г. (по договорка);
 • Гъвкаво работно време;
 • Практическо обучение по съответните специалности и напътствия от опитен ментор;
 • Достъп до най-съвременни производствени технологии и софтуерни приложения (MAGMA, SIEMENS NX и д.р);
 • Възможност за участие в проекти за непрекъснато подобряване на производството и качеството;
 • Възможност за договаряне на стипендия за обучение;
 • Възможност за покриване на разходи за настаняване, храна и транспорт до завода;
 • Възможност за започване на работа при успешно представяне по време на стажа;

За стажантската програма търсим:

 • Студенти 3-ти/4-ти курс бакалавърска степен и магистри в инженерни специалности;
 • С добра теоретична подготовка;
 • С желание за работа и развитие в промишлеността.

Моля, кандидатствайте като изпратете CV и кратко мотивационно писмо с посочени сфера на професионални интереси и период на стажа на е-mail: hr@mtgbg.com до 31.05.2019г.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю.

Подходяща за специалности
 • Електротехнически Факултет
 • Машинно-Технологичен Факултет
 • Машиностроителен Факултет
 • Факултет за Германско Инженерно Обучение и Промишлен Мениджмънт
 • Факултет за Английско Инженерно Обучение
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт

hr@mtgbg.com
02 818 5950
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация