Начало > Стажантски позиции > Стажант – Електро и KИП и А поддръжка

Стажант – Електро и KИП и А поддръжка

КонтурГлобал Оперейшънс България АД

КонтурГлобал Оперейшънс България АД

ContourGlobal е международна енергийна компания, базирана в Ню Йорк, с 4039 MW мощности в експлоатация или в процес на изграждане, в 18 държави и на три континента. Екипът от 1300 служители на компанията управлява и експлоатира портфолио от 83 електроцентрали, използващи широка гама от горива и технологии – централи за производство на възобновяема енергия на базата на вода, вятър, слънчева енергия и биомаса, както и голям брой конвенционални топлоелектрически централи.

В България компанията оперира и е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ - втората по големина топлоелектрическа централа в страната, с инсталирана мощност от 908 MW.

ID
2188
Валидност на обявата
13.04.2018 - 30.04.2018
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
с. Медникарово, обл. Стара Загора
Описание

ContourGlobal е международна енергийна компания, базирана в Ню Йорк, с 4039 MW мощности
в експлоатация или в процес на изграждане, в 18 държави и на три континента. Екипът от 1300
служители на компанията управлява и експлоатира портфолио от 83 електроцентрали,
използващи широка гама от горива и технологии – централи за производство на възобновяема
енергия на базата на вода, вятър, слънчева енергия и биомаса, както и голям брой
конвенционални топлоелектрически централи.
В България компанията оперира и е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица
Изток 3“ - втората по големина топлоелектрическа централа в страната, с инсталирана мощност
от 908 MW.
Като част от ангажимента ни да подкрепяме бъдещите професионалисти да развиват и
надграждат своите знания и умения, през 2018 година организираме Стажантска програма в
областта на Eлектро и КИП и А поддръжка на Топлоелектрическа централа.

 

Изисквания

Основни задачи и отговорности:

 • Запознаване с видовете поддръжката на съоръжения;

 • Осъществяване на превантивна и проактивна поддръжка;

 • Поддръжка на силово оборудване;

 • Измервания на разходи;

 • Използване на аналитични прибори;

 • Планиране на ремонтни дейности;

 • Използване на нарядна система за допускане до работа;

 • Управление на външни изпълнители.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти 3-ти или 4-ти курс, обучаващи се в бакалавърска програма по Силно или Слаботокови ел. специалности;

 • Студенти, обучаващи се в магистърска програма по Силно или Слаботокови ел. специалности;

 • Добро владеене на MS Office.

 

Личностни качества и умения:

 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип;

 • Инициативност и дисциплинираност;

 • Желание за придобиване на нови знания и умения.

   

 Какво предлагаме:

 • Платен стаж през месеците Юли, Август и Септември;

 • Трудов договор;

 • Ментор, който ще ви предаде своите знания и опит;

 • Осигурени транспорт и храна;

 • Възможност да придобиете ценни практически умения и да се запознаете с най-високите стандарти в областта.

  

Ако проявявате интерес към позицията, и считате, че сте подходящият кандидат, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо, не по-късно от 30 април 2018 година на e-mail maritsa.recruitment@contourglobal.com

Подходяща за специалности
 • Електротехнически Факултет
 • Енергомашиностроителен Факултет
 • Факултет по Електронна Техника и Технологии
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
 • Експерти | Специалисти
 • Служители | Работници
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация