Начало > Стажантски позиции > Стажантска програма на ЧЕЗ 2018 г.

Стажантска програма на ЧЕЗ 2018 г.

CEZ - ЧЕЗ България ЕАД

CEZ - ЧЕЗ България ЕАД

Групата на ЧЕЗ в България ЕАД

Сектор: Енергетика
Координати: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
www.cez.bg
e-mail: careers@cez.bg
www.kadedrugade.com
https://www.facebook.com/kadedrugade

Представяне:
ЧЕЗ a.s. е една от водещите ютилити компании в Централна и Югоизточна Европа. Дейността на Групата е фокусирана върху подобряване на качеството на доставката на електроенергия; повишаване нивото на обслужване на клиентите; осигуряване на условия за професионално и лично развитие на служителите на компанията.
ЧЕЗ е на българския енергиен пазар от 2004 г. и включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД - обществено снабдяване и лицензиран търговец, търговецът на свободния пазар - „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД – IT услуги и обслужване и „ЧЕЗ България“ ЕАД – управление и координация. При нас работят над 3300 служители с различна професионална и образователна подготовка – електротехнически специалности, финанси, счетоводство, икономика, информационни технологии, администрация, дизайн и много др.
Корпоративната култура на ЧЕЗ цели развитието на потенциала на служителите. Те имат възможност да разгърнат своите професионални знания, умения и качества.

Нашите принципи:
БЕЗОПАСНОСТ
ЕФЕКТИВНОСТ
ИНОВАЦИИ
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Служителите са нашият най-ценен актив, двигателя на промяната и успеха и тяхното развитие – личностно и професионално, е сред приоритетите на компанията. Програмите за развитие на ЧЕЗ обхващат всички служители от дружествата на Групата в България. Тяхната цел е да осигурят професионално и личностно усъвършенстване от момента на постъпване на работа до пенсионирането, а и след това. Едни от най-успешните ни програми са:
Менторска програма – насочена към предаване на опит и споделяне на знания, обучение от по-опитни на по-неопитни колеги;
Млади таланти - развитие и задържане на служители с потенциал;
Планиране на приемствеността – гарантира приемственост на знания и умения и осигурява личностно и кариерно развитие;
ЧЕЗ Иноватор – стимулира служителите да създават иновативни решения, да търсят нови бизнес възможности; да развиват творческо и новаторско мислене.

Работа:


ЧЕЗ предоставя възможности за:
    придобиване на опит във водеща международна компания;
    работа в мотивиран екип от професионалисти;
    усъвършенстване на личните и професионални компетентности;
    включване в социално отговорни кампании;
    участие в културни събития, спорт и туризъм.

Стажантски програми:
Стажантската ни програма цели да осигури възможности за професионално и личностно развитие на младите хора. Нашата основна задача е да запознаем теоретично подготвените ученици и студенти  със спецификата и особеностите на бизнеса, като по този начин им осигурим добър старт за кариерно развитие.

В програмата могат да се включат ученици последна година на обучение и студенти в бакалавърски и магистърски програми на български и чуждестранни университети в икономически и технически специалности.

Начини за кандидатстване:
За да кандидатствате посетете: www.kadedrugade.com или www.cez.bg 

ID
2230
Ref №
CRSt/Sf-086
Валидност на обявата
15.05.2018 - 28.05.2018
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ЧЕЗ

Разкрий своите възможности и потенциал в Стажантската програма на ЧЕЗ чрез работа в екип от професионалисти, прилагане на знания и усвояване на специфични практически умения. В динамична работна среда при нас могат да се реализират специалисти с различна образователна подготовка – електротехнически специалности, информационни технологии, икономика, финанси и други.

ЗАЩО ЧЕЗ Е ТВОЯТА КОМПАНИЯ?

ЧЕЗ ти предоставя:

 • Възможност за придобиване на опит в голяма мултинационална компания;
 • Наставник, който помага на стажанта в ежедневната работа и му показва как да прилага наученото в практиката;
 • Индивидуална стажантска програма;
 • Оценка на потенциала, която ще подпомогне бъдещото професионално ориентиране;
 • Гъвкаво работно време;
 • Шанс за професионална реализация.
Изисквания

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Студенти със завършен 2-ри, 3-ти и 4-ти курс;
 • Редовна/задочна форма на обучение;
 • Добри компютърни умения;
 • Мотивация за работа и инициативност;
 • Отговорност и ангажираност;
 • Целенасоченост и желание за развитие.

НИЕ ТЪРСИМ:

 • Стажант/Анализ на отчетите
 • Стажант Анализи/Дистанционно отчитане
 • Стажант Ел. монтьор подстанции
 • Стажант Ел. монтьор, Изграждане, поддръжка и ремонт на ел. проводни линии и мрежи
 • Стажант Оператор подстанции
 • Стажант Релейчик
 • Стажант Термовизионна диагностика
 • Стажант Кабелна диагностика
 • Стажант Перспективно управление
 • Стажант Анализи и обработка на данни
 • Стажант Нетехнически загуби

ИЗПРАЩАЙТЕ CV И ПОСОЧЕТЕ ЖЕЛАНАТА ПОЗИЦИЯ.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 28.05.2018 Г.

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Подходяща за специалности
 • Електротехнически Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация