СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ

ABB - АББ България ЕООД

ABB - АББ България ЕООД

AББ е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария. Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления. АББ оперира в България чрез една компания с централен офис в София, както и офиси и клонове в пет локации в страната.

ID
2231
Валидност на обявата
16.05.2018 - 31.05.2018
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
гр. Севлиево и с. Стряма
Описание

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботка и задвижванe, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. С над 125 години история на иновации, днес АББ пише бъдещето на промишлената дигитализация и движи Енергийната и Четвъртата Индустриална Революции. АББ оперира в повече от 100 държави с около 132 000 служители.

Компанията предлага:

 • Платен летен стаж и трудов договор;
 • Организиран транспорт до работното място;
 • Стаж в утвърдена международна компания.

Във връзка с нуждите на своето производство търсим да назначим:

Стажант – Монтьор изпитване на електросъоръжения за гр. Севлиево

Задължения:

 • Проследяване коректността на връзките чрез тест точка-по-точка;
 • Извършване на диелектричен тест за проверка на изолацията;
 • Извършване на механичен тест на изделията;
 • Провеждане на високоволтови изпитания и анализиране на получените резултати от измерването на частични разряди;
 • Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления.

Изисквания:

 • Студенти от факултети: „ЕЕ“ и „Машиностроене и уредостроене“;
 • Работа с принципна ел. схема;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел „Разединители“ за гр. Севлиево

Задължения:

 • Прехвърляне на база данни чертежи в SAP;
 • Прехвърляне на 3D модели;
 • Изготвяне на база данни с различни видове маркировки на електроинсталации;
 • Изготвянето на електро схеми.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „ЕЕ“;
 • Работа с принципна ел. схема;
 • Работа с Microsoft Office и CAD програми;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел “Информационни технологии“ за гр. Севлиево

Задължения:

 • Оптимизация на мрежата;
 • Работа с ERP система;
 • Закрепване на кабели, етикитиране;
 • Тестване на системите;
 • Подпомагане цялостната дейност на отдела.

Изисквания:

 • Студенти от специалности КСТ и КТТ;
 • Работа с Microsoft Office;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел „Автоматични прекъсвачи“, позиция: Машинен оператор, Индустриална зона с. Стряма

Задължения:

 • Подготвя автоматичните линии: обновява машините по план, зарежда машините и работните станции с материал;
  Настройва машината според работната инструкция и текущата поръчка;
 • Извършва ежедневен оглед, настройва автоматичните машини – отстранява грешки, възникнали в процеса на работа и настройва позицията на отделните станции на машината;
 • Подпомагане на работата на отдела.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника и автоматика“;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел „Продукти ниско напрежение“, Индустриална зона с. Стряма

Задължения:

 • Подпомага инженерите в разработването на нови проекти и запознаването на монтажниците с техните особености;
  Подпомагане на дейността на инженерите в отдела;
 • Архивира документация;
 • Развиване на практически познания в областта производствената среда.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника и автоматика“;
 • Умения за работа с техническа документация;
 • Компютърна грамотност;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел “Оптимизация на разходите“ за гр. Севлиево

Задължения:

 • Обработка на документи;
 • Работа с ERP система;
 • Работа по различни проекти в отдела;
 • Подпомагане цялостната дейност на отдела.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Стопански“ и „ЕЕ“;
 • Работа с Microsoft Office;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел Качество за гр. Севлиево

Задължения:

 • Разследване на проблеми с качеството;
 • Изготвяне на каталози за отклонение от качеството;
 • Изготвяне на инструкции и процедури.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „ЕЕ“;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Работа с Microsoft Office;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел „Поддръжка“, гр. Севлиево

Задължения:

 • Да се справя с оперативната работа в офиса на отдел Поддръжка- протоколи, работни карти, досиета и т.н;
 • Да помага на Инженер поддръжка за направа на инвентаризации;
 • Да помага за намиране на стандартизирани части - търсене на аналози по техническо задание.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника и автоматика“;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане“, Индустриална зона с. Стряма

Задължения:

 • Работа с механични и електронни измервателни уреди, снемане на размери, проверка на допуски и отклонения;
  Работа над машинна документация, специфики на машинни възли и управления;
 • Работа с AutoCAD;
 • Изработка на 3D модел на изделие по задание;
 • Разглеждане и решаване на актуален казус от производството.

Изисквания:

 • Студенти от факултет: „Машиностроене и уредостроене“, „Автоматизация“, „Индустриален мениджмънт“;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.

Стажант в отдел „Поддръжка“, Индустриална зона с. Стряма

Задължения:

 • Да се справя с оперативната работа в офиса на отдел Поддръжка- протоколи, работни карти, досиета и т.н;
 • Да помага на Инженер поддръжка за направа на инвентаризации;
 • Да помага за намиране на стандартизирани части - търсене на аналози по техническо задание.

Изисквания:

 • Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника и автоматика“;
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в колектив.
Изисквания

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало, моля изпратете своята автобиография на bg-careers@abb.com

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„АББ България” ЕООД, ЕИК 831133152 е администратор на лични ми данни, вписан в КЗЛД с идентификационен № 29074. При кандидатстване за позицията, Вие доброволно предоставяте Вашите личните данни и ние ще ги обработваме за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; подписване на трудов или друг вид договор. Личните данни, предоставени за тези цели, ще бъдат съхранявани за срок до две години и могат да бъдат предоставени на АББ Бизнес Сървисис Сп.з.о.о, Полша, в качество му на обработващ личните данни. Имате право да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.

Подходяща за специалности
 • Факултет Автоматика
 • Електротехнически Факултет
 • Машиностроителен Факултет
 • Факултет по Електронна Техника и Технологии
 • Факултет по Компютърни Системи и Управление
 • Стопански Факултет
 • Факултет Машиностроене и уредостроене - филиал Пловдив
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация