Начало > Стажантски позиции > Стажант в отдел „Качество“

Стажант в отдел „Качество“

ABB - АББ България ЕООД

ABB - АББ България ЕООД

AББ е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария. Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления. АББ оперира в България чрез една компания с централен офис в София, както и офиси и клонове в пет локации в страната.

ID
2325
Валидност на обявата
19.07.2018 - 03.08.2018
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
Стряма
Описание

Във връзка с нуждите на своето производство търсим да назначим: Стажант в отдел „Качество“, Индустриална зона с. Стряма

Задължения:
- Извършва входящ качествен контрол на материали;
- Издава и комуникира рекламации на входящи материали и услуги;
- Участва в посещения и одити на доставчици на материали и услуги;
- Запознава се с ключовите показатели на входящия контрол и помага с измерването и представянето им.

Изисквания

Изисквания:
- Студенти от факултети – „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника и автоматика“;
- Изпълнителност и отговорност;
- Умение за работа в колектив.

Компанията предлага:
- Платен летен стаж и трудов договор;
- Стаж в утвърдена международна компания.

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало, моля изпратете своята автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

"АББ България" ЕООД, ЕИК 831133152 е администратор на лични ми данни, вписан в КЗЛД с идентификационен № 29074. При кандидатстване за позицията, Вие доброволно предоставяте Вашите личните данни и ние ще ги обработваме за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; подписване на трудов или друг вид договор. Личните данни, предоставени за тези цели, ще бъдат съхранявани за срок до две години и могат да бъдат предоставени на АББ Бизнес Сървисис Сп.з.о.о, Полша, в качество му на обработващ личните данни. Имате право да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.

Подходяща за специалности
  • Факултет Автоматика
  • Машинно-Технологичен Факултет
  • Машиностроителен Факултет
  • Факултет по Електронна Техника и Технологии
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация