Начало > Обяви за работа > Електротехник на мостови кранове

Електротехник на мостови кранове

СИГМА-ИС АД

СИГМА-ИС АД

Сигма-ИС АД, гр. Перник е част от Виохалко Груп холдинг.

Основната дейност на Сигма-ИС АД е проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции, ремонт и възстановяване на електрооборудване, ремонтно-възстановителни дейности в металургията, поддръжка и ремонт на мостови кранове.

ID
2491
Валидност на обявата
05.11.2018 - 08.11.2019
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Сигма-ИС АД, гр. Перник, част от Виохалко Груп холдинг. Основната дейност на Сигма-ИС АД е проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции, ремонт и възстановяване на електрооборудване, ремонтно-възстановителни дейности в металургията, поддръжка и ремонт на мостови кранове. Работното място ще бъде на производствената площадка на територията на фирма "София Мед" АД, гр. София, Гара Искър.

Изисквания

Изисквания към кандидата:
Средно техническо образование; специалност: електрически машини и апарати, електротехника, електроника, електрообзавеждане или сходна на изброените;
Стаж по специалността – предимство минимум 1 година;
Висока дисциплинираност и отговорност към поетите задължения;
Коректност и инициативност;
Комуникативност и умение за работа в екип;
Допълнителни квалификации са предимство;

Задължения:
1. Извършване на техническо обслужване и поддръжка на електрически уредби и инсталации на мостови кранове.
2. Работа на височина.
3. Отговаря за спазването на документирани процедури, правила и указания, които регламентират експлоатацията, поддържането и ремонта на електроборудването.
4. Ежедневно се запознава със състоянието на електрооборудването чрез журнал и преглед;
5. Поддържа в изправност и осигурява нормалната работа на електрооборудването на крановете;
6. Участва в провеждането на плановите и аварийните ремонти на електрооборудването в цеха, като обезопасява ел. съоръженията и отговаря за безопасността на работещите;
7. Води точно и достоверно необходимата документация;
8. Изпълнява други задължения, произтичащи от производствена необходимост или нормативни актове;
9. Спазва изискванията на Правилника за техническа експлоатация на енергопотребителите, Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, и др. нормативни документи;
Ежегодно опресняване и проверка на знанията;
Ежедневна грижа за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от него дейност;
Поддържане на реда и хигиената на работното място;

Фирмата предлага:
Безсрочен трудов договор;
Втора категория труд;
Заплащане съгласно притежаваните опит и компетенции;
Възможност за развитие в професионален аспект;
Атрактивен социален пакет-ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване
Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни са лични по смисъла на регламент (EC) 216/679 и подлежат на специален режим на защита.

Подходяща за специалности
  • Електротехнически Факултет
  • Енергомашиностроителен Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Експерти | Специалисти
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Мариана Стоилова
marianastoilova@stomana.bg
0894750034
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация