СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

Данлекс ЕООД

Данлекс ЕООД

От 1998 Данлекс доставя, въвежда в експлоатация и поддържа системи за неинтрузивна инспекция(СНИ) като партньор на световния производител на СНИ и технологичен лидер-Smiths Detection. В последните над 10 години сме реализирали продажби на СНИ и услуги по поддръжката на стойност над 75 милиона лева на пазарите в България, Македония и Косово. Притежаваме над 95% пазарен дял в България. Нашият технически и сервизен персонал е квалифициран и сертифициран от производителя на СНИ и лицензиран от компетентните органи съгласно приложимото законодателство за работа в среда с йонизиращи лъчения и радиационна безопасност. Понастоящем поддържаме над 350 СНИ на територията на трите пазара. Нашите клиенти са митническите администрации, гранични власти, летища, пристанища, куриери, оператори на критична инфраструктура, и други правителствени, държавни и частни структури, отговорни за осигуряване сигурността на обществото и защита финансовите интереси на Р България и Общността; Народно събрание,Министерски съвет,НСО,Президенство,АЕЦ Козлодуй, EULEX, UNOPS, ОЛАФ, посолства и дипломатически представителства в трите държави.

ID
2558
Валидност на обявата
29.01.2019 - 15.03.2019
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

За нас: Данлекс е изключителен представител от 1998 година на международните концерни и технологични лидери Smiths Detection и Vanderlande Industries.

Нашата дейност е продажби и сервиз на:

 • Системи на инспекция и детекция за летища, митници, пристанища,  правителствени сгради и обекти на критичната инфраструктура;
 • Багажни транспортни системи за пътнически терминали на летища;
 • Оперираме проектноориентирано на три пазара – България, Македония и Косово;
 • Нашият пазарен дял в България е над 95%, а в другите два пазара имаме значително присъствие.

Нашите клиенти са: Народно събрание на Република България, Администрация на президента на Република България, НСО, Министерски съвет, международни граждански летища, Митнически администрации, Посолства на САЩ, Авиокомпании, Карго компании, АЕЦ Козлодуй и други държавни и правителствени администрации на територията на трите пазара.

Желаем да присъединим към нашия екип в София отговорна, мотивирана и целенасочена личност на позиция СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР.

Основни отговорности на длъжността:

 • Сервизна и техническа дейност на специализирано електронно оборудване;
 • Подготовка, инсталация, сервиз на електронна и електрическа апаратура.


Допълнителни отговорности на длъжността:

 • Работа с/изготвяне на техническа документация –спецификации, оферти, задания, доклади, преводи на английски и български език;
 • Технически консултации на клиенти и колеги;
 • Технически обучения при производители на оборудване и на клиенти за работа с оборудване;
 • Кореспонденция и комуникация с производители, доставчици и клиенти;
 • Чести командировки.
Изисквания

Изисквания за длъжността:

 • Висше инженерно образование – предпочитана специалност – “Електроника”, „Електротехника“; с интереси и познания в областта на информационните технологии;
 • Опит в сервизна дейност на техническо оборудване минимум 2 години – предпочитано;
 • Опит в сервиз на електронни апарати - предпочитано; 
 • Добра компютърна грамотност в т.ч. програми за изработка на презентационни  документи, таблици, база данни;
 • Английски език – минимум ниво В2 (говоримо) и С1 (писмено) съгласно общоевропейската езикова рамка;
 • Много добри комуникационни и организационни умения;
 • Работа в екип;
 • Работа с български и чуждестранни партньори;
 • Администриране на дейности и документи;
 • Готовност и умение за придобиване и прилагане на нови знания и усъвършенстване на вече придобити;
 • Готовност за пътуване;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Компанията предлага:

 • Трудов договор, в пълно съответствие с действащото трудово законодателство; 
 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Въвеждащо и последващо обучение;
 • Обективна оценка за приноса на всеки;
 • Справедливо възнаграждение според приноса.

Кандидатстване:

Ако отговаряте на изискванията, ако сте амбициозен и постоянен в усилията си и искате да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 • CV съгласно утвърдения европейски формат
 • Мотивационно писмо след запознаване с информацията от нашия сайт;
 • Сертификат за ниво на владеене на английски език съгласно профила на изискванията;
 • Референтно писмо от предишен работодател;
 • Снимка.

Непълни документи за кандидатстване няма да бъдат селектирани.

Само одобрените предварително кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.

Подходяща за специалности
 • Електротехнически Факултет
 • Факултет по Електронна Техника и Технологии
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
 • Експерти | Специалисти
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
Галина Стефанова
info@danlex.bg
02 960 2010
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация