ИНЖЕНЕР КИП и А

ИНТЕГРА ПЛАСТИКС АД

ИНТЕГРА ПЛАСТИКС АД

Ние сме бързо развиващо се високотехнологично предприятие в областта на преработката и рециклирането на полиетиленови фолиа и опаковки, отговарящо изцяло на актуалните директиви на Европейския съюз за създаване на кръгова икономика с цел намаляване на глобалното замърсяване с рециклируеми отпадъци.

ID
3172
Валидност на обявата
08.09.2020 - 04.10.2020
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

За нашия завод в близост до гр. Елин Пелин търсим мотивиран и амбициозен кандидат за длъжността Инженер КИП и А.

Задължения и отговорности:

1. Следи за изправността и ефективното функциониране на производствените инсталации и средствата за автоматизация на технологичните процеси в завода.

2. Осигурява безаварийната работа на средствата за автоматизация като планира текущи и извънредни ремонтни дейности и участва при извършването им.

3. Контролира, консултира и извършва настройки на средствата за автоматизация и участва в изграждането, поддръжката и осигуряването на системи за управление.

4. Изготвя графици за провеждане на технически прегледи и профилактика на  КИП и А.

5. Изготвя и съхранява техническата документация и монтажни схеми на устройствата и оборудването.

6. Участва при обсъждането на проекти и задания, поддръжка, модернизация или въвеждане в експлоатация на нови машини, технологии и оборудване.

 

Личностни качества и умения:

1. Прецизност и точност

2. Устойчивост на вниманието при изпълнението на рутинни задачи

3. Дисциплинираност

4. Лоялност и постоянство

 

Компанията предлага:

1. Техническа и организационна осигуреност на работното място

2. Атрактивно и мотивиращо възнаграждение

3. Служебен транспор

Изисквания

1. Образование: Висше техническо, инженер по Автоматика и/или Електроника, образователно квалификационна степен.

2. Друга квалификация:

∙ V квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения до 1000 V;

∙ работа с компютър - Microsoft Office, софтуерни инженерни програми;

∙ свидетелство за правоуправление на МПС.

3. Професионален опит: повече от три години опит на сходна позиция в производствено предприятие.

4. Компютърна грамотност: Word, Excel.

5. Задълбочени познания и работа с промишлени контролери.

6. Отлични познания на прилаганите практики и методи на прилаганите Електро и КиП и А поддържката.

7. Умения за управление на процеси и специфични задачи.

8. Умения за управление на екип, планиране и организиране на ресурси.

9. Гъвкавост и устойчивост на стрес; умения за запазване на самоконтрол при работа в кризисни ситуации.

10. Много добри комуникативни умения.

11. Ползването на английски език е предимство.

12. Отговорност.

13. Аналитично мислене, инициативност и креативност.

14. Любознателност и отвореност към нов опит.

Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация