Стажант ERP консултант

ИТР Сървисиз ЕООД

ИТР Сървисиз ЕООД

ИТР Сървисиз ЕООД е динамична и бързо развиваща се компания, осигуряваща голям спектър от услуги за бизнеса в сферата на ИКТ - поддръжка на изчислителни центрове, комуникационни мрежи, бизнес решения чрез технологии на Microsoft, VMware и Unix базирани системи, VoIP системи за комуникация, разработка и поддръжка на уеб приложения, уеб хостинг, поддръжка и подпомагане на потребители, ИТ консултантски услуги, търговия с компютърно и комуникационно оборудване и др.

ID
3567
Валидност на обявата
28.05.2021 - 20.06.2021
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание
Във връзка със стажантска програма 2021г., ИТР Сървисиз ЕООД търси мотивиран и отговорен служител за позиция Стажант ERP консултант, който да се присъедини към екипа.
 

 Основни дейности и отговорности:

 • Изготвя анализи, инструкции и предложения за оптимизиране на бизнес процесите на клиента;
 • Разработва и документира планове за софтуерни тествания на внедрена ERP система;
 • Проверява функционира ли системата съгласно изискванията на потребителите и установените правила и процедури;
 • Дава обратна връзка на екипите по разработка за качеството на крайния продукт;
 • Анализира качеството на тестовата програма и съответствието й със заданието, като при нужда предлага промени и подобрения;
 • Следи за правилното функциониране на системата и контролира своевременното отстраняване на възникнали проблеми;
 • Работи в тясно сътрудничество с всички звена и служители, които използват системата.
Изисквания

Общи изисквания към стажантите: 

 • Висше образование в някоя от следните области и направления: Бизнес администрация, Бизнес анализ и ERP решения, Информационни технологии за управление на бизнеса, Електронно управление на бизнес процеси;
 • Позицията е подходяща за студенти със завършен III или IV курс на ОКС бакалавър или магистър, както и за дипломирани млади специалисти;
 • Познания и интереси в областта на информационните технологии;
 • Добро владеене на MS Excel;
 • Работно ниво на английски език;
 • Аналитични умения;
 • Умение за разбиране на изискванията на потребители на системата;
 • Работа в екип и много добри комуникативни умения.

Специфични изисквания към стажантите за интереси и познания в области, които биха се считали за предимство:

 • Внедряване, управление, оптимизация и моделиране на ERP системи и бизнес процеси;
 • Поддръжка, тестване, обучение на потребители и документация на софтуерни продукти;
 • Финанси и счетоводство;
 • Мicrosoft Dynamics NAV и SQL бази данни.

Личностни качества:

 Отговорност, организираност, инициативност, стремеж към самообучение и самоусъвършенстване, честност и лоялност, желание за професионално развитие и надграждане на придобитите знания и умения.


Компанията предлага:

 • Менторство и придобиване на практически опит;
 • Възможност за идентифициране на собствените възможности и потенциал за развитие;
 • Интересна работа в динамична и развиваща се ИТ организация;
 • Коректни трудови взаимоотношения; 
 • Възнаграждение за положения труд;
 • Социални придобивки – ваучери за храна и транспортни разходи;
 • Сертификат при приключване на стажа.

Документи за кандидатстване:

 • Aвтобиография;

Продължителност на стажа: мин. 2 месеца.
Период на провеждане: юли - август 2021г.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Всички лични данни ще се разглеждат в пълна конфиденциалност и при съблюдаване на ЗЗЛД и GDPR.

Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
 • Служители | Работници
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
Павлета Александрова
p.aleksandrova@itrservices.eu
0876800644
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация