Начало > Обяви за работа > Конструктор SolidWorks с немски език

Конструктор SolidWorks с немски език

Код Етоал ООД / Code Etoile OOD

Код Етоал ООД / Code Etoile OOD

Код Етоал е компания, която предоставя аутсорсинг услуги и цялостно управление на проекти, свързани с инженерни услуги Autocad, Solidworks и Catia. Нашият екип се състои от специалисти, завършили най-добрите университети във Франция, Германия, Швейцария и България и работим изцяло с компании във Франция и Германия.

ID
3779
Ref №
2021-8
Валидност на обявата
06.10.2021 - 31.07.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

I. Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
• Създаване и адаптиране на сложни възли и компоненти в 3D-CAD, както и проекти, чертежи и сметки от материали въз основа на предварително зададени 3D набори от данни, технически спецификации, изисквания за производство, норми, насоки, вътрешни принципи и правила;
• Модификация и ревизия на дизайните във връзка със специфичните за проекта изисквания;
• Изготвяне и изпращане на проекти, скици и технически задания към производствените отдели;
• Приемане на заявки от клиенти, изготвяне и потвърждение на техническите параметри на проектите преди изпращането им към производството;
• Обезпечаване на работните задания с информация относно спазването на патентните права, приложимите стандарти, нормите за охрана на труда, ефективността на разработваните машини и детайли;
• Анализиране на техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката на проектите;
• Ръководене на изработката на техническата документация, съпътстваща изработването на проектите;
• Усъвършенстване на вече съществуващи проекти с цел подобряване на техните технически характеристики;
• Упражняване на авторски надзор и информиране на работодателя при забелязано нарушение на авторските права върху проекта/проектите и практическата му реализация;
• Координиране на цялостния процес по приемане на заявки от клиенти, потвърждаването им с производствените отдели, изработването на проектите, въвеждане на възможни последващи промени в същите;
• Осъществяване на постоянен контакт с производствените отдели с цел постигане на максимална степен на координация и синхронизация;
• Изпълнение и други задачи, поставени от работодателя във връзка с възложената му работа.

Изисквания

II. Изисквания и професионална подготовка за заемане на длъжността:
• Най-малко два семестъра техническо рисуване или машинно инженерство;
• Една годинa опит с 3D-CAD SolidWorks и/или Autocat;
• Отлично владеене на немски език;
• Високи комуникационни умения с колеги и участващи отдели.

III. Личностни изисквания:
• Да проявява способност за работа в екип и недопускане на конфликти;
• Да проявява коректност в работата и в отношенията с клиенти, партньори, и други служители;
• Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност;

Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация