ХАРДУЕР ИНЖЕНЕР

ФАЦИТ ООД

ФАЦИТ ООД

ФАЦИТТ ООД е с многогодишен опит в областта на проектирането на  аналови, цифрови и смесен дизайн клиентски интегрални схеми (ИС), в разработката на необходимите тестови програми както и в проектирането и изпълнението на необходимото за целта оборудване,. Компанията извърша и тестване на ИС на ниво пластина или на вече корпусирани , а също така и на електронни модули.

ID
3816
Валидност на обявата
15.10.2021 - 15.12.2021
Вид работа
Постоянна работа
Подходяща за студенти
Дистанционна работа (от вкъщи)
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Отделът „Приложна лаборатория“ се занимава с аналогова и цифрова схемотехника: извършва проектиране на печатни платки, програмно осигуряване (firmware) за системи с микроконтролери, тестови платки за оценка и изпитване на проектираните от фирмата интегрални схеми, проектира и настройва тестови системи за производството на електронни модули.

Позицията е със следните отговорности:

-          проектиране на аналогови и цифрови електронни модули;
-          програмиране на микроконтролери;
-          програмиране на логически матрици (FPGA);
-          сглобяване и тестване на прототипи.

Фирмата предлага:

-          здравословна работна среда в колектив от опитни специалисти;
-          усвояване на CAD програма ALTIUM за проектиране на PCB;
-          възможност за работа с програмното осигуряване (LabVIEW) и специализираните модули на фирмата National Instruments за изграждане лабораторни измервателни постановки и системи за изпитване на интегрални схеми и електронни модули.

Изисквания

Предимство са познания:

-          за работа с CAD програма за проектиране на PCB;
-          за програмиране на ASSEMBLER;
-          за програмиране под C/C++;
-          за програмиране на FPGA;
-          за използване на микроконтролери и разработката на firmware за тях;
-          в областта на аналоговата схемотехника.

Подходяща за специалности
  • Факултет по Електронна Техника и Технологии
  • Факултет по Компютърни Системи и Управление
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Експерти | Специалисти
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Георги Гегов
georgi.gegov@fabless-cet.com
+359878707544
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация