Стажантска програма 2022

БЕКАСТРОЙ ЕАД

ID
4374
Валидност на обявата
02.06.2022 - 01.09.2022
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
САМОКОВ
Описание
Стажантска програма за студенти 2022
БЕКАСТРОЙ ЕАД, гр. Самоков e едно от големите регионални строителни дружества в България. Компанията е специализирана в широк кръг дейности: благоустройствено строителство; зимно почистване; поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения; управление на градски отпадъци; производство и търговия с инертни материали, бетонови и асфалтобетонови смеси.
БЕКАСТРОЙ ЕАД е част от Група ГЕОТЕХМИН от 2005 г.

СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА БЕКАСТРОЙ ЕАД е част от цялостната политика, която Група ГЕОТЕХМИН провежда в подкрепа на младите хора в България. За нас ще бъде удоволствие да споделим с вас натрупания опит и да ви предадем част от знанието и професионализма, благодарение на които нашата група от компании се развива успешно вече няколко десетилетия.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?
 Придобиване на практически знания в реална работна среда;
 Развиване на умения за прилагане на наученото в университета;
 Натрупване на практически опит в тясно сътрудничество с нашите най-добри специалисти;
 Подкрепа от ментор - експерт с дългогодишен професионален опит;
 Месечно възнаграждение по трудов договор по време на стажа и пакет социални придобивки.
Изисквания

НАШИТЕ СТАЖАНТСКИ МЕСТА ЗА 2022 Г.:

 СЕКТОР „ЕЛЕКТРОНИКА/МАШИНОСТРОЕНЕ“ – 7 места

Обекти на дружеството за провеждане на стаж: Бетонов възел, Асфалтова база, Производствен сектор

Основни дейности и отговорности:
 Осигурява и поддържа въведения технологичен режим за работа на оборудването на отделните инсталации в дружеството: бетоно-смесителна инсталация, асфалто-смесителна машина и трошачно-сортировъчна инсталация;
 Наблюдава и контролира технологичния процес по натрошване на кариерни и други материали на трошачно-сортировъчна инсталация.

Изисквания към кандидатите:
Студенти - обучаващи се или успешно завършили следните специалности и сходни на тях:
 Електроника/Машиностроене
 Информационни технологии в индустрията
 Електроенергетика и електрообзавеждане СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ - Строително-монтажни работи /СМР/ - 4 места

Обекти на дружеството за провеждане на стаж: Строителни и инфраструктурни обекти по договори за изпълнение с дружеството

Основни дейности и отговорности:
 Организира и пряко ръководи изпълнението на СМР на обектите на дружеството

Изисквания към кандидатите:
Обучаващи се или успешно завършили следните специалности:
 Строителство;
 Маркшайдерство и геодезия; СЕКТОР „АДМИНИСТРАЦИЯ“ – Мениджмънт, Финанси, Стопанско управление – 2 места
Основни дейности и отговорности:
 Оформя първични документи, свързани с дейността на дружеството
Изисквания към кандидатите:
Обучаващи се или успешно завършили следните специалности и сходни на тях:
 Икономика и мениджмънт
 Икономика и финанси
 Стопанско управление


Продължителност на стажа: 2 месеца - юли, август и/или септември.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, заповядайте и изпратете своята кандидатура ; тел.0886798722

Ще очакваме Автобиография и Уверение от учебното заведение за записана специалност и завършен семестриално курс или учебен срок.
Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в дружеството, като имате предвид, че минималният срок е един месец.

Уведомяваме ви, че изпратените от вас лични данни ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Личните ви данни се обработват от дружеството в съответствие със ЗЗЛД.

Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Служители | Работници
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
МАРГАРИТА СОТИРОВА
bbekastroy@gmail.com
0886798722
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация