Начало > Обяви за работа > ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТНИ МРЕЖИ

ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТНИ МРЕЖИ

Трансгео ООД

Трансгео ООД

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:
 • проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
 • кадастър и геодезия;
 • консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.
От своето създаване през 1992 г. до днес, ТРАНСГЕО се утвърди като стабилна организация, работеща без компромис в качеството, с добре обучени специалисти и най-съвременна материална база.
ID
4412
Валидност на обявата
17.06.2022 - 30.09.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Задължения:

 • участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Електрификация – Контактна мрежа”;
 • обосновава взетите проектни решения. Следи за сроковете на изпълнение на съответния етап;
 • следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване;
 • познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Електрификация – Контактна мрежа”;
 • познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени;
 • извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти по части, участващи в проектирането;
 • изготвя количествено – стойностни сметки;
 • удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на крайния преглед с подпис и личен печат върху проекта;
 • защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения;
 • участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема отношение съгласно нормативните актове.
Изисквания

Изисквания и умения:

 • висше образование (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – „Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електротехника”;
 • специализация „Електрически транспорт” е предимство;
 • умение за работа с PC: отлично познаване и работа с MS Windows, MS Office, AutoCAD;
 • мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
 • над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване;
 • членство в КИИП е предимство;
 • наличие на шофьорска книжка и умения за управление на МПС е предимство;
 • езикови познания – английски език или немски език  е предимство.
Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Людмил Иванов
l.ivanov@transgeo-bg.com
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация