Стажант геодезист

Трансгео ООД

Трансгео ООД

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:
  • проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
  • кадастър и геодезия;
  • консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.
От своето създаване през 1992 г. до днес, ТРАНСГЕО се утвърди като стабилна организация, работеща без компромис в качеството, с добре обучени специалисти и най-съвременна материална база.
ID
4413
Валидност на обявата
20.06.2022 - 31.12.2022
Вид работа
Стаж
Подходяща за студенти
Вид заетост
Почасово
Месторабота
София
Описание

Описание
ТРАНСГЕО ООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:

- Проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
- Кадастър и геодезия;
- Консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор;
- Специализиран софтуер.

Във връзка с дейността на фирмата търсим да назначим служител на длъжност инженер геодезист.


Основни задачи и отговорности
- Създаване на геодезически мрежи;
- Създаване на специализирани карти;
- Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри;
- Геодезическо осигуряване на строителството;
- Изработка на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране.


Изисквания

Изисквания

- Да сте учащ 4 или 5 курс  – Геодезия;

- Работа със специализиран софтуер (MS Windows, MS Office, AutoCAD);

- Умения за работа с геодезически инструменти и софтуер;

- Владеенето чужд  език ще се счита за предимство;
- Свидетелство за управление на МПС е предимство.

- Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо

Подходяща за специалности
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
Людмил Иванов
l.ivanov@transgeo-bg.com
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация