SQL/DWH Developer

РС Консулт БГ ООД

РС Консулт БГ ООД

RSC е ИТ консултантска компания от ново поколениe, предоставяща широк набор от услуги в ИТ сектора на своите партньори. Ние участваме от анализа и планирането на дадена задача, през разработката, влизането и в употреба до поддръжката в следните области – Data Analytics (BI, ETL, Datawarehousing), Software Development (Mobile, Web, Desktop), Hosting & Support (Servers and IT equipment administration, security and licensing). Партньор сме на IBM, RedHat и сме регистрирани като R&D компания във Франция. Работим с някои от най-големите компании в България и същевременно сме малък и сплотен екип, в който мнението и действията на всеки са от изключителна важност. Участваме като технологичен партньор в разработката на няколко стартъпа в областта на финтех и логистиката

ID
4582
Валидност на обявата
13.09.2022 - 31.10.2022
Вид работа
Постоянна работа
Подходяща за студенти
Дистанционна работа (от вкъщи)
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Ако смятате, че анализът, подреждането и привеждането на големи обеми от данни във формат удобен за ползване е една от най-важните задачи на нашето време, следващата обява е точно за Вас!

Ежедневните дейности, свързани с тази позиция са :
- Моделиране, транслиране на бизнес изискванията, разработка, документиране, тестване, мониторинг, анализ на грешки и администриране на данните на партньорите, с които работим, използвайки ETL / Datawarehousing / BI Reporting / Big Data инструменти;
- Участие в поддръжката и обновяването на платформите и инструментите;
- Оценка на бизнес нуждите на клиента, оценка на рисковете и изготвяне на релевантни предложения и препоръки;
- Оказване на помощ при възникнали проблеми по платформите или отчетите;
- Обсъждане и прецизно документиране на всички архитектурни решения, планове, цели и функционални изисквания;
- Анализиране на съществуващите информационни системи, идентифициране на техните слабости или предложение за оптимизацията им;
- Краткосрочни и дългосрочни планирания с партньорите с цел подобряване както на бизнес процесите, така и работата на екипа;
- Определяне и приоритизиране на проектите и изискванията на клиентите с помощта на Data Analytics ръководителя;
- Проверка на кода за съответствието му с добрите практики и спецификациите на клиента;
- Участие в инициативите по изграждане на моделите от данни и поддръжка на мета данните (дефиниции на данни, връзки, източници и потребители) спрямо стратегията на клиента;


Ние предлагаме:
- Свежа атмосфера в приятелски сплотен екип;
- Карта за спорт;
- Ползване на каравани в къмпинг на Черно море (плаж Корал);
- Бонусна схема за допълнителен отпуск;
- Удобна локация на работно място до метростанция Жолио Кюри;
- Възможности за обучения/участия в събития, сертификации и т.н.;
- Събития за сплотяване на екипа.

Изисквания

Ще се радваме да разширим екипът си с нови колеги, които имат знания и/или опит в:

- разработка в IBM Cognos, Microstrategy, Tableau, Informatica, Power BI или друга BI платформа
- SQL (възможност за създаване, промяна, анализиране на проблеми и оптимизиране на комплексни заявки)'
- работа с SQL Server, Oracle, Netezza или Teradata (създаване на таблици, въвеждане, обновяване, триене, индексиране и оптимизация);
- скриптов език (VBS, Linux shell, Windows batch, Perl и др.);
- решаване на проблеми, дебъгване, моделиране на данни и програмиране.

Допълнително предимство би бил опит или сертификати в някой от следните сфери:
- IBM Cognos Controller, IBM Congnos TM1, IBM CAFÉ, IBM InfoSphere Datastage
- Java, C# и др.
- Валидни сертификати за продуктите на IBM (Cognos, Netezza, Datastage)

Подходяща за специалности
  • Факултет по Електронна Техника и Технологии
  • Факултет по Компютърни Системи и Управление
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Експерти | Специалисти
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Петя Попова
p.popova@rsc.bg
0886937816
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация