МЕХАНОШЛОСЕРИ

Alegi Engineering Ltd / Алеги Инженеринг ООД

Alegi Engineering Ltd / Алеги Инженеринг ООД

Проектиране и производство на специализирана минна мобилна механизация.

ID
4605
Валидност на обявата
26.09.2022 - 31.12.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Алеги Инженеринг е малка компания, която проектира и произвежда малки серии минни машини и извършва ремонт на минна и строителна специализирана механизация.
Във връзка с увеличаване обема на работа АЛЕГИ ИНЖЕНЕРИНГ търси сериозни и отговрни специалисти:

Механо-шлосер

Отговорности:
- Извършва различни видове ремонт на строителна, минна и специализирана мобилна механизация.
- Отговаря за качественото и навременно извършване на ремонтните дейности
- Разчита техническа документация, конструктивни чертежи и прилага в работата изискванията към продуктите.
- Документира извършените дейности и води текущата им отчетност.
- Спазва правилата по ЗБУТ във фирмата.

Изисквания

- Минимум средно техническо образование;
- Да владее различни видове шлосерски операции;
- Лоялност, коректност и отговорност при изпълнение на задачите
- Готовност за работа в динамична среда;
- Основна компютърна грамотност
- Професионален опит: 3 години трудов стаж по специалността или сходна позиция

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Трудов договор
- Трудово възнаграждение - ще бъде обсъдено на крайно интервю с одобрените кандидати
- 5 дневна работна седмица/8 часов работен ден
- Работа в динамична и различна работна среда.
- Ваучери за храна

Подходяща за специалности
  • Машинно-Технологичен Факултет
  • Машиностроителен Факултет
  • Факултет по Транспорта
  • Факултет Машиностроене и уредостроене - филиал Пловдив
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
  • Експерти | Специалисти
  • Служители | Работници
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация