Инженер, производство

Шишеджам България

Шишеджам България

Шишеджам e една от най-утвърдените индустриални организации в световен мащаб, тя е истински глобален играч със своя износ до 150 страни и операции в 14 страни. Шишеджам оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост с общо 43 завода – 16 местни и 27 в чужбина – с над 23 000 служители. В България фирмата е учредена през 2003г., с работещи 3 завода – „Тракия Глас България“ ЕАД – Завод за плоско стъкло, „Пашабахче България“ ЕАД – Завод за производство на домакинско стъкло и „Шишеджам Аутомотив България“ – Завод за автомобилно и обработено стъкло. 

ID
4659
Валидност на обявата
17.10.2022 - 31.12.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Задължения и отговорности:

- Извършва необходимите контроли за изпълнение, в съответствие с технологиите на производствените процеси или предоставяните услуги, които са в предмет на дейността на поверения му отдел, отправя забележки и предупреждения към работещите при установяване на отклонения и предоставя информация на прекия си ръководител.
- Контролира запасите от резервни части и материали за поверения му отдел, дава поръчки в рамките на минимума, осигуряващ нормалния производствен процес. Следи дали поръчките пристигат навреме, в исканото количество и с необходимото качество.
- Предприема мерки за техническата безопасност, безопасните и здравословни условия на труд в поверения му отдел и осигурява прилагането на тези мерки от персонала. В отдела, при необходимост осигурява и обучения на работното място на съответния персонал.
- Включва се в екипите по развитие и усъвършенстване на процесите. Осигурява използването на статистическите методи, техниките за анализ и намиране на решения от страна на съответния персонал.

Ние предлагаме:

- възможност за професионално развитие
- мотивиращо възнаграждение
- ваучери за храна 200 лв.
- отлични условия за работа в млад и динамичен екип
- предизвикателството да се присъедините към компания световен лидер в областта си

Изисквания

„Тракия Глас България“ ЕАД, която е част от производствената група „Плоско стъкло“ на Общността „Шишеджам“ търси да назначи:

ИНЖЕНЕР, ПРОИЗВОДСТВО КЪМ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА

Отговарящ на следните изисквания:

- Висше-техническо образование, професионално- квалификационна степен бакалавър по специалност Електроника, Електрообзавеждане, Електротехника и други с подобна насоченост;
- Английски език - средно ниво;
- Отлична компютърна грамотност и работа с програмни продукти (SAP, Microsoft Office пакет)


Желателно е автобиографията Ви да бъде изготвена на български и английски език. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Подходяща за специалности
  • Машинно-Технологичен Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Димитър Нонков
dnonkov@sisecam.com
0601/47771
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация