Начало > Обяви за работа > Продуктов специалист внедряване на инженерни софтуерни системи CAD / CAM / PLM

Продуктов специалист внедряване на инженерни софтуерни системи CAD / CAM / PLM

Хайкад Инфотех ООД

Хайкад Инфотех ООД

Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена през 2006г. от екип специалисти в сферата на разработката на иновативни технически продукти по задание на клиента. Зад гърба ни са редица успешни проекти за български и чуждестранни компании. Още от началото на нашата дейност заложихме изцяло на модерните методики и системи за виртуално проектиране и компютърни симулации с цел постигането на максимално добри характеристики на разработваните от нас продукти в най-кратки срокове
Нуждата за осъвременяване в българските индустриални предприятия и сътрудничествата с международни компании доведе до нуждата до пълно обновяване на технологиите и средствата за производство в България. Изключително важно бе и обновяването на дигиталните софтуерни технологии използвани от предприятията в България, за да се постигне пълна съвместимост с международните партньори. Хайкад Инфотех съвместно със своя технологичен партньор Dassault Systemes поддържа процеса на обновяване на използваните софтуерни системи за инженерно проектиране в България внедрявайки водещи системни решения от продуктовата линия на Dassault Systemes, като CATIA, ENOVIA, DELMIA и 3DEXPERIENCE.

ID
4717
Валидност на обявата
11.11.2022 - 31.12.2022
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
София
Описание

Основни задължения:
- изграждане и развитие на база от ползватели на CAD/CAM/PLM система за проектиране и Управление на жизнения цикъл на продукта на една от водещите фирми на световния пазар
- Провежда посещения, презентира и демонстрира предлаганите продукти и услуги
- Отговаря за техническото обслужване на настоящи клиенти

Изисквания

Изисквания
- Завършено висше техническо (машиностроене или сходна специалност) и технически умения в сферата на проектирането на технически системи или производството;
- Познания в бизнес процесите в индустриални предприятия;
- Познания в CAD/CAM системите и тяхното използване в производствени фирми;
- Комуникативност и умения за работа с партньори и потребителите на нашите решения;
- Способност за убеждаване, устойчивост и отстояващо поведение;
- Отлични организационни и комуникационни умения;
- Отлични презентационни умения;
- ИТ познания
- Писмено и говоримо владеене на английски език
- Наличен опит от минимум 5 години свързан с работата със инженерни софтурени продукти
- Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност.
- Шофьорска книжка/категория: „B” и опит в шофиранет
- Мобилност за пътуване в страната и за продуктови обучения в чужбина
Личностни качества:
- Висока степен на мотивация и желание за работа и постигане на поставените цели
- Самодисциплина и добра организираност
- Инициативност и упоритост
- Отлични умения за комуникация и убеждаване

Нашата фирма Ви предлага:
- Работа в една от водещите компании в България в областта на софтуерните технологии за машиностроенето и автомобилостроенето
- Изключително добро базово заплащане. Допълнителни бонуси обвързани с постигнатите резултати;
- Пълно социално осигуряване;
- Oбучениe в чужбина
- Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област

Подходяща за специалности
  • Факултет Автоматика
  • Машинно-Технологичен Факултет
  • Машиностроителен Факултет
  • Факултет за Германско Инженерно Обучение и Промишлен Мениджмънт
  • Факултет Машиностроене и уредостроене - филиал Пловдив
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография(CV) и мотивационно писмо
За контакт
Спасена Генчева
cad-support@haycad-infotech.bg
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация