11-то издание КОНКУРС НАГРАДИТЕ НА БАИТ ЗА 2021 г.

  • bait_awards_winners2011.jpg
  • bait_awards_winners2012.jpg

До момента кандидатури са подадени в 3 от категориите на конкурса, като най-много са в категорията за журналистически принос. В същата категория е и подадената кандидатура, само час след обявяване старта на конкурса.

Припомняме, че кандидатури за конкурса се приемат до 11 януари 2022 г. Регистрацията е безплатна на http://bait-awards.bg/pages/Registration/.

От името на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) отправяме покана към ръководените от вас учебни заведения, към вашите преподаватели, студенти и ученици да се включат в конкурса Наградите на БАИТ за 2021 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Преподавателите и студентите имат възможност да кандидатстват в две от категориите – Образователна награда и Младежка награда.

Образователната награда се присъжда за учебна програма, курс, обучителна инициатива за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ или за създаден и внедрен ИКТ продукт за нуждите на образованието. Могат да се включат също така и преподаватели, които използват по иновативен начин ИКТ в учебните занятия, както и специалисти, които инвестират в ИКТ образование като помощник учители.

Победителите досега в тази категория: 2020 г. – Георги Германов /ученик/; 2019 г. - Znam.be; платформа за ранно кариерно ориентиране; 2018 г. - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас; 2017 г. - Министерство на образованието и науката за Образователна платформа „ТВОЯТ ЧАС“, 2016 г. - Софтуерен университет ООД, 2015 г. - Враца Софтуер Общество, 2014 г. - Софтуерен университет ООД; 2013 г. - Уча.се; 2012 г. – Академия Телерик; 2011 г. – Нимеро ЕООД.

В категорията „Младежка награда“ могат да участват студенти и ученици, самостоятелно или в екип, които се обучават в българско учебно заведение и имат създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ.

Победителите досега в категорията: 2020 г. – Радостин Чолаков /ученик/; 2019 г.– Теодор Тодоров /ученик/ и Йордан Цветков /ученик/;  2018 г. - Енчо Шахънов /ученик/, 2017 г. - Илиян Кордев /ученик/; 2016 г. - Звездин Бесарабов /ученик/;  2015 г. - ИКТ клуб с проекта „Умна ръкавица“ – Valkyrie; 2014 г. - Иван Атанасов от  Университет по библиотекознание и информационни технологии /студент/; 2013 г. -  екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 г. - Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.

Победителите в конкурса ще получат пакет за Agile Project Management MultiTraining програма, който включва 8 семинара с фокус върху конкретна тема от сферата на управление на проекти с гъвкави методологии, осигурени от bTalks Live Training Platform; 4 продукта „Сиела Норма“ и 4 ваучера, за чиято стойност спечелилите ще могат да закупят книги от книжарници „Сиела“. Ардес Информационни Технологии (Ardes.bg) ще осигурят на наградените различни електронни устройства.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 24 февруари 2022 г. Кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Президента на Република България.