2/3 от студентите от ТУ-София в лятната стажантска практика на Melexis остават в компанията

С кратка церемония и връчване на сертификати за успешно преминат стаж приключи шестото издание на лятната стажантска практика на Melexis България. Тази година в програмата се включиха 9 студенти от инженерните специалности “Електроника”, “Мехатроника”, “Телекомуникации и автоматика” към Техническия Университет в София. От деветимата студенти, които се включиха в програмата през 2018г., шестима ще продължат да работят в компанията. Сред тях е и 22-годишният студент IV курс по електроника в ТУ-София, Цветан Къчев, който ще стане част от Отдел “Развой” и ще се занимава с проектиране на интегрални схеми.

 

Участието ми в програмата беше изключително полезно. Неща, които на теория съм учил 3 и повече години в университета сега буквално ми минаха през ръцете. Екипът тук е позитивно настроен и винаги намираше време за мен и останалите участници, като в същото време дава и достатъчно свобода в работния процес. Това отношение също е една от причините да искам да продължа кариерното си развитие в Melexis“, обясни Цветан Къчев.

Лятнатата стажантска програма на Melexis дава възможност на студенти от инженерни специалности за практическо прилагане на натрупаните в университета теоретични знания, и шанс за своеобразен старт на тяхната професионална кариера. За участие в програмата кандидатите трябва да бъдат от 3 курс нагоре на своето образование с техническа насоченост.

Нашата цел е дадем възможност на студентите да придобият практически умения, като надградят получената теоретична подготовка по време на следването. Също така да ги запознаем с бизнеса и атмосферата вътре в компанията. Лятната практика е част от стратегията на Melexis за наемане на млади специалисти и популяризирането на сектора микроелектроника“, сподели Виктор Tрифонов, мениджър „Човешки ресурси“ в Melexis.

Източник: COMPUTERWORLD

С кратка церемония и връчване на сертификати за успешно преминат стаж приключи шестото издание на лятната стажантска практика на Melexis България. Тази година в програмата се включиха 9 студенти от инженерните специалности Електроника, Мехатроника, Телекомуникации и Автоматика към Техническия университет в София.


Лятната стажантска програма на Melexis дава възможност на студенти от инженерни специалности за практическо прилагане на натрупаните в университета теоретични знания, и шанс за своеобразен старт на тяхната професионална кариера. За участие в програмата кандидатите трябва да бъдат от 3 курс нагоре на своето образование с техническа насоченост.


„Нашата цел е дадем възможност на студентите да придобият практически умения, като надградят получената теоретична подготовка по време на следването. Също така да ги запознаем с бизнеса и атмосферата вътре в компанията. Лятната практика е част от стратегията на Melexis за наемане на млади специалисти и популяризирането на сектора микроелектроника", сподели Виктор Tрифонов, мениджър „Човешки ресурси" в Melexis.


От деветимата студенти, които се включиха в програмата през 2018г., шестима ще продължат да работят в компанията. Сред тях е и 22-годишният студент IV курс по електроника в ТУ-София, Цветан Къчев, който ще стане част от Отдел Развой и ще се занимава с проектиране на интегрални схеми.


„Участието ми в програмата беше изключително полезно. Неща, които на теория съм учил 3 и повече години в университета сега буквално ми минаха през ръцете. Екипът тук е позитивно настроен и винаги намираше време за мен и останалите участници, като в същото време дава и достатъчно свобода в работния процес. Това отношение също е една от причините да искам да продължа кариерното си развитие в Melexis", обясни Цветан Къчев.


„Лятната програма на Melexis е възможност за младите инженери в България да се докоснат до истинската работа в индустрията. За нас в Melexis е важно да ги заинтригуваме, да им покажем, че има място, където да покажат потенциала си, като в същото време доразвият своите качества в България, а не в чужбина", обобщи Пламен Чернев, старши продуктов инженер и ръководител екип в Melexis.


Melexis България е най-голямото представителство в структурата на белгийската компания, която проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от международната автомобилна промишленост, индустриалния и потребителския сектор.

Копирано от standartnews.com

С кратка церемония и връчване на сертификати за успешно преминат стаж приключи шестото издание на лятната стажантска практика на Melexis България. Тази година в програмата се включиха 9 студенти от инженерните специалности Електроника, Мехатроника, Телекомуникации и Автоматика към Техническия университет в София.


Лятната стажантска програма на Melexis дава възможност на студенти от инженерни специалности за практическо прилагане на натрупаните в университета теоретични знания, и шанс за своеобразен старт на тяхната професионална кариера. За участие в програмата кандидатите трябва да бъдат от 3 курс нагоре на своето образование с техническа насоченост.


„Нашата цел е дадем възможност на студентите да придобият практически умения, като надградят получената теоретична подготовка по време на следването. Също така да ги запознаем с бизнеса и атмосферата вътре в компанията. Лятната практика е част от стратегията на Melexis за наемане на млади специалисти и популяризирането на сектора микроелектроника", сподели Виктор Tрифонов, мениджър „Човешки ресурси" в Melexis.


От деветимата студенти, които се включиха в програмата през 2018г., шестима ще продължат да работят в компанията. Сред тях е и 22-годишният студент IV курс по електроника в ТУ-София, Цветан Къчев, който ще стане част от Отдел Развой и ще се занимава с проектиране на интегрални схеми.


„Участието ми в програмата беше изключително полезно. Неща, които на теория съм учил 3 и повече години в университета сега буквално ми минаха през ръцете. Екипът тук е позитивно настроен и винаги намираше време за мен и останалите участници, като в същото време дава и достатъчно свобода в работния процес. Това отношение също е една от причините да искам да продължа кариерното си развитие в Melexis", обясни Цветан Къчев.


„Лятната програма на Melexis е възможност за младите инженери в България да се докоснат до истинската работа в индустрията. За нас в Melexis е важно да ги заинтригуваме, да им покажем, че има място, където да покажат потенциала си, като в същото време доразвият своите качества в България, а не в чужбина", обобщи Пламен Чернев, старши продуктов инженер и ръководител екип в Melexis.


Melexis България е най-голямото представителство в структурата на белгийската компания, която проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от международната автомобилна промишленост, индустриалния и потребителския сектор.

Копирано от standartnews.com

С кратка церемония и връчване на сертификати за успешно преминат стаж приключи шестото издание на лятната стажантска практика на Melexis България. Тази година в програмата се включиха 9 студенти от инженерните специалности Електроника, Мехатроника, Телекомуникации и Автоматика към Техническия университет в София.


Лятната стажантска програма на Melexis дава възможност на студенти от инженерни специалности за практическо прилагане на натрупаните в университета теоретични знания, и шанс за своеобразен старт на тяхната професионална кариера. За участие в програмата кандидатите трябва да бъдат от 3 курс нагоре на своето образование с техническа насоченост.


„Нашата цел е дадем възможност на студентите да придобият практически умения, като надградят получената теоретична подготовка по време на следването. Също така да ги запознаем с бизнеса и атмосферата вътре в компанията. Лятната практика е част от стратегията на Melexis за наемане на млади специалисти и популяризирането на сектора микроелектроника", сподели Виктор Tрифонов, мениджър „Човешки ресурси" в Melexis.


От деветимата студенти, които се включиха в програмата през 2018г., шестима ще продължат да работят в компанията. Сред тях е и 22-годишният студент IV курс по електроника в ТУ-София, Цветан Къчев, който ще стане част от Отдел Развой и ще се занимава с проектиране на интегрални схеми.


„Участието ми в програмата беше изключително полезно. Неща, които на теория съм учил 3 и повече години в университета сега буквално ми минаха през ръцете. Екипът тук е позитивно настроен и винаги намираше време за мен и останалите участници, като в същото време дава и достатъчно свобода в работния процес. Това отношение също е една от причините да искам да продължа кариерното си развитие в Melexis", обясни Цветан Къчев.


„Лятната програма на Melexis е възможност за младите инженери в България да се докоснат до истинската работа в индустрията. За нас в Melexis е важно да ги заинтригуваме, да им покажем, че има място, където да покажат потенциала си, като в същото време доразвият своите качества в България, а не в чужбина", обобщи Пламен Чернев, старши продуктов инженер и ръководител екип в Melexis.


Melexis България е най-голямото представителство в структурата на белгийската компания, която проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от международната автомобилна промишленост, индустриалния и потребителския сектор.

Копирано от standartnews.com

С кратка церемония и връчване на сертификати за успешно преминат стаж приключи шестото издание на лятната стажантска практика на Melexis България. Тази година в програмата се включиха 9 студенти от инженерните специалности Електроника, Мехатроника, Телекомуникации и Автоматика към Техническия университет в София.


Лятната стажантска програма на Melexis дава възможност на студенти от инженерни специалности за практическо прилагане на натрупаните в университета теоретични знания, и шанс за своеобразен старт на тяхната професионална кариера. За участие в програмата кандидатите трябва да бъдат от 3 курс нагоре на своето образование с техническа насоченост.


„Нашата цел е дадем възможност на студентите да придобият практически умения, като надградят получената теоретична подготовка по време на следването. Също така да ги запознаем с бизнеса и атмосферата вътре в компанията. Лятната практика е част от стратегията на Melexis за наемане на млади специалисти и популяризирането на сектора микроелектроника", сподели Виктор Tрифонов, мениджър „Човешки ресурси" в Melexis.


От деветимата студенти, които се включиха в програмата през 2018г., шестима ще продължат да работят в компанията. Сред тях е и 22-годишният студент IV курс по електроника в ТУ-София, Цветан Къчев, който ще стане част от Отдел Развой и ще се занимава с проектиране на интегрални схеми.


„Участието ми в програмата беше изключително полезно. Неща, които на теория съм учил 3 и повече години в университета сега буквално ми минаха през ръцете. Екипът тук е позитивно настроен и винаги намираше време за мен и останалите участници, като в същото време дава и достатъчно свобода в работния процес. Това отношение също е една от причините да искам да продължа кариерното си развитие в Melexis", обясни Цветан Къчев.


„Лятната програма на Melexis е възможност за младите инженери в България да се докоснат до истинската работа в индустрията. За нас в Melexis е важно да ги заинтригуваме, да им покажем, че има място, където да покажат потенциала си, като в същото време доразвият своите качества в България, а не в чужбина", обобщи Пламен Чернев, старши продуктов инженер и ръководител екип в Melexis.


Melexis България е най-голямото представителство в структурата на белгийската компания, която проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от международната автомобилна промишленост, индустриалния и потребителския сектор.

Копирано от standartnews.com