А ти как намери първата си работа?

  • New_Job_JPG.jpg

 

Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и конкурентните качества, които притежаваш.

  • Готов ли си да приемеш предизвикателствата на нова сфера за развитие и изява или предпочиташ работа, в която имаш опит и с която си запознат – дори и само любителски?
  • Какво най-много обичаш да правиш?
  • Научи повече за работата, която те интересува – какво е търсенето и предлагането на специалисти на пазара на труда. Каква подготовка и умения е нужно да притежаваш.

 

  • На всички тези въпроси, можеш да получиш отговор, като се свържеш с нас на е-mail: career@tu-sofia.bg