БНТ обявава свободна позиция_ Техник експлоатация (РТСИ)