"Ден на Кариерата" - 20.10. 2022 г. в ТУ - София, филиал Пловдив