ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПОД НАДСЛОВ: “ФИЗИКОХИМИЯТА – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРАКТИКА” на 9-ти ноември 2018 г.