"Дигиталните медии в обучението за равенство и интеграция на деца и младежи"

  • DSC05583.jpg
  • DSC05629.jpg
  • DSC05612.jpg
  • DSC05638.jpg

Семинар на тема: "Дигиталните медии в обучението за равенство и интеграция на деца и младежи" се проведе на 12 декември, в Националния студентски дом.

Един семинар за преподаватели, които използват съвременните медии в образованието или обучението. Също и за тези, които ще разработват дигитални продукти и медии, включително журналисти и създатели на съдържание.

По време на събитието се представиха иновативни обучителни продукти и бе споделен практически опит по теми, свързани с равенството и интеграцията на младите хора.

Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" на ТУ-София представи дейността си по темата: "Равенство и многообразие в кариерното ориентиране на възпитаниците на ТУ-София".

На срещата присъстваха възпитаници на ТУ-София, които активно се включиха с мнения и препоръки. Всички те бяха поканени да се присъединят към Алумни мрежата на ТУ-София.

Център "Кариера и възпитаници (алумни)" благодари за покана и безупречната организация на инициаторите на събитието, един от които е Росен Петков - възпитаник на ТУ-София.