"Дни на кариерата" 2018г. в ТУ-София, филиал Пловдив

Техническият университет — София и Център "Кариера и възпитаници (алумни)" Ви канят да участвате в традиционното изложение на компании – „Дни на кариерата“, което ще се проведе на 23 и 24 октомври 2018г. на територията на ТУ-София, а на 25 октомври 2018г. на територията на ТУ-София, филиал гр. Пловдив и във Факултет и Колеж — Сливен.
В ТУ — София, филиал Пловдив изложението ще се проведе в четвърти учебен корпус — Централна сграда.

Събитието предоставя възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции, както и да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти. Компаниите и организациите, които желаят да се включат в събитието могат да се свържат с нас за допълнителна информация.

Медийни партньори на събитието са: Инженер БГ, сп. "Човешки ресурси", ТВ "Европа" – ТВ Кариера, в-к "Нов технически авангард"

 

Работодатели, потвърдили участието си до момента:

                    

   Hausgerate Marica         

                         

           Transport Systems Marica