"Дни на кариерата" 2019 г. в ТУ-София, филиал Пловдив и Факултет и Колеж - Сливен

  • Dni na karierata_Plovdiv.jpg

 

Техническият университет – София и Център "Кариера и възпитаници (алумни)" Ви канят да участвате в традиционното изложение на компании – „Дни на кариерата“, което ще се проведе  на 17 октомври 2019 г. на територията на ТУ-София, филиал Пловдив и във Факултет и Колеж - Сливен.

Събитието  предоставя възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции, както и да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти.

Изложението във филиал Пловдив ще се проведе в 4-ти учебен корпус (във фоайето на партера и на втория етаж) - централна административна сграда на университета на ул. "Цанко Дюстабанов" № 25

Работодатели, потвърдили участието си до момента: